Oficiali SRAIGIŲ AUGINTOJŲ ASOCIACIJOS interneto svetainė

APIE MUS
33 sraigių augintojai – steigėjai 2010 sausio 16d. įkūrė Sraigių augintojų asociaciją, kuri yra laisvanoriška, savarankiška, ne pelno siekianti juridinių ir fizinių asmenų sąjunga, savo veikla koordinuojanti ir vykdanti narių uždavinius. Mūsų asociaciją sudaro žmonės, siekiantys vystyti šį netradicinį verslą, kad atsakingai dalindamiesi  patikima informacija ir patirtimi, padėtų ir patartų vieni kitiems sėkmingai auginti ir pelningai parduoti užaugintas sraiges.
Po pirmųjų veiklos metų asociaciją sudarė 55 nariai, o antrąjį gimtadienį paminėjo net 99 nariai. Antrieji metai asociacijai buvo itin darbingi, tapome labiau matomi visuomenėje, išaugo susidomėjimas sraigių auginimu, todėl šiemet sezoną pradeda didelis būrys entuziastingai nusiteikusių sraigių augintojų, kurie tikisi rudenį turėti nemažą derlių.
Iš tiesų, daugumai sraigininkystė turbūt kelia šypseną ir nesupranta šio verslo ištakų, juolab retas žino, kada ir kaip sraigės buvo pradėtos valgyti. Daugiau kaip prieš 300 metų sraigių mėsos paragavo vienuoliai. Burgundijos provincijoje, Prancūzijoje, vienuoliai iš žvejų kaip duoklę gaudavo žuvies. Tačiau kartą po nesėkmingos žvejybos žvejai užsūdė surinktas sraiges ir jas patiekė vienuoliams. Pastarieji, net tik kad neįtūžo, priešingai, įsinorėjo šios „žuvies“ dar daugiau. Iš šios istorijos galima pasimokyti vieno – nauji ir neįprasti dalykai gali būti labai perspektyvūs. Reikia tik drąsos ir ryžto jiems išbandyti.